loading image
 
ปิด / Close
 
บทความพิเศษ

DesignerTalk: เพราะ “มนุษย์” กับ “ธรรมชาติ” อยู่ด้วยกันได้ คุยกับ “กศินร์ ศรศรี (กึ๋น)” แห่ง VOLUME MATRIX STUDIO ผู้ออกแบบความสมดุลของที่พักอาศัย

DesignerTalk: เพราะ “มนุษย์” กับ “ธรรมชาติ” อยู่ด้วยกันได้ คุยกับ “กศินร์ ศรศรี (กึ๋น)” แห่ง VOLUME MATRIX STUDIO ผู้ออกแบบความสมดุลของที่พักอาศัย
21 ธันวาคม 2564

การออกแบบในแต่ละครั้ง ความท้าทายนอกจากการใส่ฟังก์ชันหรือสไตล์ลงไปแล้ว การออกแบบให้อยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายอีกอย่างหนึ่ง ในยุคที่หลายคนเริ่มหันมามองถึงผลกระทบของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กศินร์ ศรศรี (กึ๋น) ก็เป็นหนึ่งในสถาปนิก ที่มองเรื่องธรรมชาติและที่อยู่อาศัยมาเป็นอันดับต้น ๆ ของการออกแบบ และ VOLUME MATRIX STUDIO ก็เป็นอีกผลผลิตหนึ่งของกศินร์ กับการสร้างที่อยู่อาศัยให้มีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละหลัง แต่ละครอบครัว ที่สำคัญคือต้องการให้ธรรมชาติและมนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างสมดุล ไม่เบียดเบียนกันและกัน

จุดเริ่มต้นของกศินร์

หลังจากจบ ป.โท ที่อเมริกา ก็ได้เริ่มทำงานเป็นสถาปนิกที่อเมริกา เริ่มทำงานออกแบบอาคารพักอาศัย ที่มีขนาดใหญ่กว่าบ้านทั่วไป และอาคารที่มีความต้องการที่พิเศษ เจ้าของบ้านต่าง ๆ นั้นเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง จึงได้มีประสบการณ์ในการทำออกแบบที่มีความเฉพาะตัว หลังจากทำงานที่อเมริกาได้ 3-4 ปี จึงได้กลับมาทำงานที่เมืองไทย กับ Plan Architect co.,Ltd ได้มีประสบการณ์ทำงานออกแบบอาคารขนาดใหญ่ต่างๆ เช่น Condominium, Office Building, อาคารมหาลัย เป็นต้น

กศินร์กับ VOLUME MATRIX STUDIO

เราเริ่มจากความต้องการที่จะสร้างบริษัท ที่มีแนวคิด และองค์ความรู้ ที่มาจากประสบการณ์ ที่ได้ทั้งจากการที่ทำงานในต่างประเทศและในเมืองไทย นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานออกแบบในประเทศไทยของเรา โดยมีแนวคิดที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ของ "มนุษย์" ให้อยู่ร่วมกันกับ "สิ่งแวดล้อม" และธรรมชาติได้อย่างสมดุล ออกแบบสร้างสภาวะที่ "น่าสบาย " บรรยากาศที่อบอุ่นและสงบสุข

ปัจจุบันให้บริการ ออกแบบสถาปัตยกรรม, Masterplan Interior, ออกแบบตบแต่งภายใน, Furniture, Product design, Landscape, Hardscape

งานชิ้นแรกเป็นบ้านของตัวเอง Mango Tree House เป็นบ้านที่สร้างขึ้นในสวนมะม่วงเก่าของคุณยายผมเอง ออกแบบโดยการที่วาง lay out ของตัวบ้าน ให้แทรกตัวอยู่ในสวน โดยไม่ตัดต้นไม้เดิมเลย ใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติ ให้อาคารกลมกลืนไปกับสวนเก่า บ้านหลังนี่เหมือนเป็นสิ่งที่ "บันทึกความทรงจำ" ระหว่างผมกับคุณยาย

กศินร์กับงานออกแบบที่ชอบ

ถ้าเป็นงานออกแบบบ้าน จริงๆแล้วชอบทุกงานที่ทำ เพราะทำอย่างตั้งใจทุกงานและแต่ละหลังก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจของเจ้าของบ้านแต่ล่ะคน แต่อาจจะยกตัวอย่างบ้าน Bul Bul House เพราะเป็นบ้านที่เราออกแบบโดยการนำไม้เก่าจากบ้านเดิมที่ถูกสร้างมาด้วยมือของคุณทวด มาออกแบบใหม่ให้ตอบรับกับความเป็นอยู่ใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ่ง"ความรู้สึก" "ประสบการณ์" "ความทรงจำ" ที่ถูกนำมาถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อไปได้

อีกงานที่ชอบ จะเป็น Office Building ชื่อ Naked Steel Office Buildingอาคารนี้เป็นการออกแบบโดยตีความ อาคารสำนักงานใหม่ จากที่เป็น "พื้นที่สำหรับทำงาน" กลายเป็น "พื้นที่น่าทำงาน" อาคารนี้ออกแบบให้ทำเอาธรรมชาติ และต้นไม้มาสร้าง "สภาวะน่าทำงาน" ให้กับคนที่มาทำงานและยังเพิ่มความสดชื่นของต้นไม้ให้ กับ"ชุมชน"รอบข้างด้วย "องค์กรที่แข็งแกร่งมาจากการที่พนักงานมี "หัวใจ" ให้กับองค์กร"

ผลงานที่กศินร์อยากทำ

ทำงานที่มีโอกาสที่ได้ทำอย่างตั้งใจในทุก ๆ งาน คงจะเป็นการนำเอาหลักคิด ของการออกแบบสร้างสภาวะที่ "น่าสบาย" ให้ได้มาใช้กับอาคารที่มีขนาดใหญ่ขึ้น อาคารที่มีผลกระทบกับชุมชนและเมืองในอนาคต การออกแบบที่จะได้นำเอาธรรมชาติมา สร้าง"สมดุล" ขึ้น ในบริบทของเมืองและผู้คนมากขึ้น

 

ติดตาม Volume Matrix Studio ได้ที่

http://www.designerhub.in.th/VolumeMatrixStudio
https://www.facebook.com/volumematrixstudio/
https://www.facebook.com/kasin.sornsri
หรือโทร 087-823-3757

 

  • HotGolf
Designer Directory

PORTFOLIO Directory