loading image
 
ปิด / Close
 
บทความพิเศษ

ชมงานนิทรรศการ “Creativity onwards: สำรวจงานสร้างสรรค์ไทยเพื่อไปต่อ”

ชมงานนิทรรศการ “Creativity onwards: สำรวจงานสร้างสรรค์ไทยเพื่อไปต่อ”
12 กันยายน 2560

ความสร้างสรรค์ คือสิ่งที่ขับเคลื่อนมนุษยชาติให้เกิดความก้าวหน้า ดั่งคำกล่าวอมตะ “Imagination is more important than knowledge” (จินตนาการสำคัญกว่าความรู้) ดังนั้น หากต้องการให้ประเทศพัฒนา การบ่มเพาะความคิดรู้และสร้างสรรค์ให้เพิ่มพูน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

นิทรรศการ “Creativity onwards: สำรวจงานสร้างสรรค์ไทยเพื่อไปต่อ” เป็นนิทรรศการแรกบนพื้นที่ทำการใหม่ของ TCDC กรุงเทพฯ ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยในยุคที่ผ่านมา แต่ยังเชิญชวนให้ร่วมคิดและมองหาโอกาสใหม่เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไทยให้ก้าวทะยานไปข้างหน้าและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ

Creativity onwards: สำรวจงานสร้างสรรค์ไทยเพื่อไปต่อ ได้พาเราไปพบกับ หนึ่งคำถามใหญ่ “งานสร้างสรรค์ของไทยจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร” ในนิทรรศการ ได้รวบรวมผลงานของนักสร้างสรรค์ชาวไทย ข้อเสนอแนะ และมุมมองของบุคคลทั้งในและนอกวงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประวัติความเปลี่ยนแปลงของบริบทภาพนอกที่มีต่องานสร้างสรรค์ และการปรับตัวของนักสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็นสามส่วน ดังนีั้

1. พร้อมใหมจะไปต่อ...

ในส่วนแรกของนิทรรศการ จะเป็นการจัดแสดงผลงานการสร้างสรรค์กว่า 45 ชิ้นของนักสร้างสรรค์ชาวไทยผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการนั้น ได้รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ในทุกๆ รูปแบบ ทั้งงานศิลปะ ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ไปจนถึง รายการทีวี ซึ่งเป็นผลงานที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ของผู้สร้างสรรค์ ที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ ซึ่งหลายชิ้นนั้น หลายๆ คนคงคุ้นตาอยู่แล้ว เช่น รายการ ปริศนาฟ้าแล่บ ที่ออกอากาศทางช่อง WorkPoint ซึ่งมีหลายประเทศซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้ว ตู้เติมเงินบุญเติม หรือกระทั่งบริการรถทัวร์ของ นครชัยแอร์ เหล่านี้คือผลงานที่ Well-Known อยู่แล้ว แต่ก็มีหลายผลงาน ที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าผลงานชิ้นนี้เป็นของศิลปินชาวไทยด้วย

2. เข้าใจที่มา มองหาโอกาศ

ส่วนนี่ได้นำเสนอลำดับเหตุการณ์ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงบริบทภายนอกที่สำคัญต่อการสร้างสรรค์ แน่นอน หากเราจะอยู่รอดบนความเปลี่ยนแปลง เราต้องปรับตัว ความสร้างสรรค์ก็เช่นกัน หากไม่ปรับตัว ความสร้างสรรค์ก็จะกลายเป็นของเก่า และไม่สามารถตอบสนองต่อสภาพความเป็นจริงได้ โดยได้รวบรวม การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก ตลอดจนผลงานของนักสร้างสรรค์และผู้ที่นำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้เพื่อพัฒนาและต่อยอดในสาขาต่างๆ ภายใต้บริบทของสังคมไทยในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้เราเห็นถึงความคิดของนักสร้างสรรค์ในการปรับตัวเข้ากับบริบทที่ผันเปลี่ยนไป

3.ผลงานสร้างสรรค์ภายใต้บริบทของสังคมไทยตลอด 60 ปี

จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ไทย ซึ่งในทุกๆ ชิ้นผลงาน จะมีการบอกถึงมุมมอง ที่มาของงานสร้างสรรค์นั้นๆ ให้ผู้เข้าชมได้ทราบถึงความเป็นมา วิธีการคิดก่อนจะเกิดผลงานนั้นๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าชม และนำไปต่อยอดในงานสร้างสรรค์อื่นๆต่อไป

หากใครสนใจเข้าชมนิทรรศการ นิทรรศการนี้จะเปิดแสดงจนถึงวันที่ 17 กันยายน 2560 ตั้งแต่ 10.30 – 21.00 ณ กรมไปรษณีย์กลาง ห้องแกลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง, ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 อาคารส่วนหน้า, Resource Center, MCB, Maker Space และ Co-working Space

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ TCDC Service Counter เวลา 10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์) โทร 02 105 7400  ต่อ 213, 214

Tags :

  • HotGolf
Designer Directory

PORTFOLIO Directory