loading image
 
ปิด / Close
 
ข่าว

TUDA2019 : City Walk by Urban Design - เมืองออกแบบ คนออกเดิน

TUDA2019 : City Walk by Urban Design - เมืองออกแบบ คนออกเดิน
9 กันยายน 2562

ชมนิทรรศการประจำปี 2562 ของสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (Thai Urban Designers Association - TUDA) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาฟื้นฟูเมืองให้ตอบสนองต่อการเดินเท้า จากภาคีพัฒนาเมืองหลากหลาย ได้แก่ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) / ระยองพัฒนาเมือง (RYCD) / สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) / Healthy Space Forum (HSF) / Center of Excellence in Urban Strategies (CEUS) / กลุ่ม MayDay / Creative Crew / City Crackers / Landprocess / Shma Soen รวมทั้งสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบชุมชนเมือง และสถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Design) ทั่วประเทศ ในวันที่ 17-23 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-20.00 น. ศูนย์การค้าสยามพารากอน ลานกิจกรรมแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1

พร้อมร่วมฟังการเสวนาหัวข้อ "ยี่สิบสี่เมืองออกเดิน ~ Twenty Four City Walk" การเสวนาว่าด้วยการสร้างดัชนีเมืองเดินได้เมืองเดินดี (Goodwalk Index) ของ 24 เมืองแรกในประเทศไทย และการประยุกต์สู่การออกแบบเมืองเดินเท้า โดย

- ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล
ผู้อำนวยการ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

- คุณอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้
นักผังเมือง / หัวหน้าโครงการวิจัยเมืองเดินได้เมืองเดินดี ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

ดำเนินรายการโดย
- ผศ.คมกริช ธนะเพทย์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม BACC หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ และต่อด้วยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย เวลา 16.00-17.30 น. 

สำรองที่นั่งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อคุณประสิทธิ์ เรืองยศสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการสมาคมฯ สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย อาคารสภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม 10240
โทร 02-319-3317 แฟกซ์ 02-319-3318 มือถือ 087-9800150 E-mail : Prasitza@hotmail.com

Tags :

  • HotGolf
Designer Directory

PORTFOLIO Directory