loading image
 
ปิด / Close
 
ข่าว

บางบอนพลาสติค เล็งเห็นความปลอดภัย จัดอบรมดับเพลิงเเละซ้อมอพยพหนีไฟแก่พนักงานทุกคน

บางบอนพลาสติค เล็งเห็นความปลอดภัย จัดอบรมดับเพลิงเเละซ้อมอพยพหนีไฟแก่พนักงานทุกคน
8 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 บริษัท บางบอนพลาสติคกรุ๊ป จำกัด จัดอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟแก่พนักงาน ประจำปี 2562 โดยการอบรมครั้งนี้ มีทั้งภาคทฤษฎีเเละภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้เเละความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อประสบเหตุการณ์เพลิงไหมจริง นอกจากนี้ยังได้ให้พนักงานทุกคนได้ฝึกซ้อมอพยพตามที่ได้อบรมมา รวมทั้งการฝึกดับเพลิงจริง โดยใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nano-product.com/
โทร 02 – 899- 5007 หรือ Line id : @nanoelectric

  • HotGolf
Designer Directory

PORTFOLIO Directory