loading image
 
ปิด / Close
 
PROFILE

เอนโทรปีอาร์คิเทค

เอนโทรปีอาร์คิเทค
ประเทศไทย
โทรศัพท์
0626395455
สาขาการออกแบบ
สถาปัตยกรรม, ออกแบบภายใน, ภูมิสถาปัตยกรรม, วางผังภาคและเมือง, ออกแบบแสงสว่าง, รับเหมาก่อสร้าง/ที่ปรึกษา

Service

บริษัท เอนโทรปีอาร์คิเทค จำกัด ก่อตั้งโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ ความชำนาญทางวิชาการและความชำนาญในการดำเนินธุรกิจงานออกแบบสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานภูมิทัศน์และงานวางผังโครงการ บริษัทมีความชำนาญในงานตกแต่งบ้าน ตกแต่งคอนโด ตกแต่งอาคาร ตกแต่งคลินิก ตกแต่งคลินิกทันตกรรม ตกแต่งร้านอาหาร ตกแต่งร้านกาแฟ งานตกแต่งร้านค้าทุกประเภท ตกแต่งสำนักงาน งานโครงสร้าง และงานตกแต่งทุกชนิด ทีมออกแบบมากประสบการณ์พร้อมสร้างสรรค์งานให้คุณด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐานที่ดีที่สุด

Portfolio

ออกแบบสถาปัตยกรรม >> สถาปัตยกรรม
  • HotGolf
Designer Directory

PORTFOLIO Directory
SHARE ON
 เอนโทรปีอาร์คิเทค
NAME
E-MAIL
Tel
SUBJECT
MESSAGE
 1+7=
  • I-SPA