loading image
 
ปิด / Close
 
ผ้าทอมือ

ผ้าทอมือ

การออกแบบเครื่องแต่งกาย >> ออกแบบสิ่งทอ
23 กรกฎาคม 2558

เราคือกลุ่มชาวบ้าน ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมทางการทอผ้าด้วยมือ ตั้งแต่ขั้นตอนการย้อมเส้นฝ้ายและขึ้นทอด้วยกี่ไม้ในรูปแบบที่สะท้อนชีวิต ของคนไทยในชนบท สลับกับการทำเกษตรกรรมที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิม.. …..ดังนั้นผ้าพันคอฝ้าย 100 % ทอมือทุกผืน ..ที่ท่านได้สัมผัส เป็นเสมือนลมหายใจแห่งศิลปะ วัฒธรรมพื้นบ้านไทย ที่ยังคงเหลืออยู่ให้เห็นไม่มากนัก…ในปัจจุบัน.. 

ตู่ -
ที่อยู่
445/9 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
โทรศัพท์
0869733661

Link to website

Portfolio list
ตู่ -
นาคบาศ
นาคบาศ แหวนเงินแท้ นาคบาศ...ความเชื่อแห่งศรัทธา
นาคบาศ
นาคบาศ แหวนนาคบาศ แห่งโชคลาภ
art jewelries
art jewelries เครื่องประดับ รูปแบบเฉพาะตัว อาจมีสักแบบที่ใช่ตัวคุณ
ผ้าทอมือ
ผ้าทอมือ เราคือกลุ่มชาวบ้าน ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมทางการทอผ้าด้วยมือ ตั้งแต่ขั้นตอนการย้อมเส้นฝ้ายและ...
Video list
ตู่ -
SHARE ON
 ตู่ -
NAME
E-MAIL
Tel
SUBJECT
MESSAGE
 2+10=
  • I-SPA
  • HotGolf