loading image
 
ปิด / Close
 

ผลงานออกแบบ

ทั้งหมด
ประเภท
โรงงานผสมปุ๋ย
ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

งาน : โรงงานผสมปุ๋ย

รับเหมาก่อสร้าง/ที่ปรึกษา

ออกแบบโดย : ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

เครื่องผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

งาน : เครื่องผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

รับเหมาก่อสร้าง/ที่ปรึกษา

ออกแบบโดย : ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

Sukta Forest
บริษัท สุขตา แลนด์สเคป จำกัด

งาน : Sukta Forest

ภูมิสถาปัตยกรรม

ออกแบบโดย : บริษัท สุขตา แลนด์สเคป จำกัด

สกรูลำเลียงขนถ่ายวัสดุ
ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

งาน : สกรูลำเลียงขนถ่ายวัสดุ

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

สกรูลำเลียงขนถ่ายวัสดุ
ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

งาน : สกรูลำเลียงขนถ่ายวัสดุ

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

ระบบโรยปูนซีเมนต์ผง
ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

งาน : ระบบโรยปูนซีเมนต์ผง

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

ห้องนอน
ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

งาน : ห้องนอน

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

เครื่องร่อน
ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

งาน : เครื่องร่อน

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

สกรูลำเลียงขนถ่ายวัสดุ
ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

งาน : สกรูลำเลียงขนถ่ายวัสดุ

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

โมบายแพล้นท์คอนกรีต 2 คิว
ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

งาน : โมบายแพล้นท์คอนกรีต 2 คิว

รับเหมาก่อสร้าง/ที่ปรึกษา

ออกแบบโดย : ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

กระพ้อ ลำเลียง ขนถ่าย วัสดุ
ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

งาน : กระพ้อ ลำเลียง ขนถ่าย วัสดุ

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

โรงงานผลิตแป้ง
ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

งาน : โรงงานผลิตแป้ง

สถาปัตยกรรม

ออกแบบโดย : ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

โมบาย 60
ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

งาน : โมบาย 60

รับเหมาก่อสร้าง/ที่ปรึกษา

ออกแบบโดย : ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

#โครงสร้างกรอบวงกบหน้าต่าง-ประตู คอนกรีต สำเร็จรูป
พงศ์ไพศาล ศรีสุวรรณกุล

งาน : #โครงสร้างกรอบวงกบหน้าต่าง-ประตู คอนกรีต สำเร็จรูป

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : พงศ์ไพศาล ศรีสุวรรณกุล

Skip Hoists
ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

งาน : Skip Hoists

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

บ้านกลางนา @ไร่รถ
อภิพล อยู่เวียงไชย

งาน : บ้านกลางนา @ไร่รถ

สถาปัตยกรรม

ออกแบบโดย : อภิพล อยู่เวียงไชย

DAI-KI-HOUSE (CODE:CA-19-03)
อภิพล อยู่เวียงไชย

งาน : DAI-KI-HOUSE (CODE:CA-19-03)

สถาปัตยกรรม

ออกแบบโดย : อภิพล อยู่เวียงไชย

NE-RU-HOUSE (CODE:CA-19-01)
อภิพล อยู่เวียงไชย

งาน : NE-RU-HOUSE (CODE:CA-19-01)

สถาปัตยกรรม

ออกแบบโดย : อภิพล อยู่เวียงไชย

#ขอบกั้นทางเดินเท้าแบบต่อประกอบ
พงศ์ไพศาล ศรีสุวรรณกุล

งาน : #ขอบกั้นทางเดินเท้าแบบต่อประกอบ

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : พงศ์ไพศาล ศรีสุวรรณกุล

ตุ๊กตาปั้นล้อเลียน ซุปเปอร์ฮีโร่
ดิศพงษ์ เผือกขวัญยืน

งาน : ตุ๊กตาปั้นล้อเลียน ซุปเปอร์ฮีโร่

ประติมากรรม

ออกแบบโดย : ดิศพงษ์ เผือกขวัญยืน

ตุ๊กตาการ์ตูนล้อเลียน
ดิศพงษ์ เผือกขวัญยืน

งาน : ตุ๊กตาการ์ตูนล้อเลียน

ประติมากรรม

ออกแบบโดย : ดิศพงษ์ เผือกขวัญยืน

IBIS Style Mandalay Center
เฮนซ์ฟอร์ท จำกัด

งาน : IBIS Style Mandalay Center

ออกแบบภายใน

ออกแบบโดย : เฮนซ์ฟอร์ท จำกัด

ซันเวิร์ล บานาฮิลล์
เฮนซ์ฟอร์ท จำกัด

งาน : ซันเวิร์ล บานาฮิลล์

สถาปัตยกรรม

ออกแบบโดย : เฮนซ์ฟอร์ท จำกัด

 FACTORY YARD
สเคลอัพ อาร์คิเทค

งาน :  FACTORY YARD

ออกแบบภายใน

ออกแบบโดย : สเคลอัพ อาร์คิเทค

INFINITY HOTEL
สเคลอัพ อาร์คิเทค

งาน : INFINITY HOTEL

สถาปัตยกรรม

ออกแบบโดย : สเคลอัพ อาร์คิเทค

ร้าน ราเมน ラーメン
อานีค

งาน : ร้าน ราเมน ラーメン

ออกแบบภายใน

ออกแบบโดย : อานีค

งานออกแบบบ้านคุณเกตุ พุทธมณฑล สาย 2
บริษัท นีโอเดคคอร์ดีไซด์ จำกัด

งาน : งานออกแบบบ้านคุณเกตุ พุทธมณฑล สาย 2

ออกแบบภายใน

ออกแบบโดย : บริษัท นีโอเดคคอร์ดีไซด์ จำกัด

CONDO NYN BY SANSIRI คุณยุพดี
บริษัท นีโอเดคคอร์ดีไซด์ จำกัด

งาน : CONDO NYN BY SANSIRI คุณยุพดี

ออกแบบภายใน

ออกแบบโดย : บริษัท นีโอเดคคอร์ดีไซด์ จำกัด

CONDO THE CREST สุขุมวิท 34
บริษัท นีโอเดคคอร์ดีไซด์ จำกัด

งาน : CONDO THE CREST สุขุมวิท 34

ออกแบบภายใน

ออกแบบโดย : บริษัท นีโอเดคคอร์ดีไซด์ จำกัด

CONDO THE LINE คุณมิ้ล
บริษัท นีโอเดคคอร์ดีไซด์ จำกัด

งาน : CONDO THE LINE คุณมิ้ล

ออกแบบภายใน

ออกแบบโดย : บริษัท นีโอเดคคอร์ดีไซด์ จำกัด

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 37
  •  
  • HotGolf
Designer Directory

PORTFOLIO Directory