loading image
 
ปิด / Close
 

ผลงานออกแบบ

ออกแบบผลิตภัณฑ์
ประเภท
#ขอเกี่ยวหลังคากระเบื้องลอนคู่แบบใหม่
พงศ์ไพศาล ศรีสุวรรณกุล

งาน : #ขอเกี่ยวหลังคากระเบื้องลอนคู่แบบใหม่

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : พงศ์ไพศาล ศรีสุวรรณกุล

Art toys
ดิศพงษ์ เผือกขวัญยืน

งาน : Art toys

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : ดิศพงษ์ เผือกขวัญยืน

#สนามฝึกซ้อมยิงประตูฟุตบอลอัตโนมัติ
พงศ์ไพศาล ศรีสุวรรณกุล

งาน : #สนามฝึกซ้อมยิงประตูฟุตบอลอัตโนมัติ

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : พงศ์ไพศาล ศรีสุวรรณกุล

#ตะแกรงกั้นของท้ายรถกระบะ
พงศ์ไพศาล ศรีสุวรรณกุล

งาน : #ตะแกรงกั้นของท้ายรถกระบะ

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : พงศ์ไพศาล ศรีสุวรรณกุล

#โครงสร้างแบบต่อประกอบ
พงศ์ไพศาล ศรีสุวรรณกุล

งาน : #โครงสร้างแบบต่อประกอบ

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : พงศ์ไพศาล ศรีสุวรรณกุล

โมบายแพล้นท์ คอนกรีต 2Q
ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

งาน : โมบายแพล้นท์ คอนกรีต 2Q

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

เครื่องผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โมบายแพล้นท์ Smart_MB60Q
ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

งาน : เครื่องผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โมบายแพล้นท์ Smart_MB60Q

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

แพล้นท์ คอนกรีตผสมเสร็จ ( Twinshaft Mixer )
ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

งาน : แพล้นท์ คอนกรีตผสมเสร็จ ( Twinshaft Mixer )

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

สกรูลำเลียงขนถ่ายวัสดุ
ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

งาน : สกรูลำเลียงขนถ่ายวัสดุ

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

#สาก4.0 (สากลูกตุ้ม,สากทั่วไป,สากก้านเว้า)
พงศ์ไพศาล ศรีสุวรรณกุล

งาน : #สาก4.0 (สากลูกตุ้ม,สากทั่วไป,สากก้านเว้า)

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : พงศ์ไพศาล ศรีสุวรรณกุล

สกรูลำเลียงขนถ่ายวัสดุ
ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

งาน : สกรูลำเลียงขนถ่ายวัสดุ

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : ธีรยุทธ กิ่งเกตุ

#ข้อต่อท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าป้องกันน้ำรั่วซึม
พงศ์ไพศาล ศรีสุวรรณกุล

งาน : #ข้อต่อท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าป้องกันน้ำรั่วซึม

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : พงศ์ไพศาล ศรีสุวรรณกุล

ข้าวญี่ปุ่นปลอดสาร Asia Koshi®
Api Tunsakul

งาน : ข้าวญี่ปุ่นปลอดสาร Asia Koshi®

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : Api Tunsakul

Bangkok Design Week 2018
Api Tunsakul

งาน : Bangkok Design Week 2018

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : Api Tunsakul

งานออกแบบและเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์
ศยามล อ้นเขียว

งาน : งานออกแบบและเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : ศยามล อ้นเขียว

New Packaging Design for Asia Koshi®
Api Tunsakul

งาน : New Packaging Design for Asia Koshi®

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : Api Tunsakul

Photo Display Stands ・フォト ディスプレイ スタンド
Api Tunsakul

งาน : Photo Display Stands ・フォト ディスプレイ スタンド

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : Api Tunsakul

นาฬิกา
บริษัท บางกอกพิวเตอร์ จำกัด

งาน : นาฬิกา

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : บริษัท บางกอกพิวเตอร์ จำกัด

แจกัน
บริษัท บางกอกพิวเตอร์ จำกัด

งาน : แจกัน

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : บริษัท บางกอกพิวเตอร์ จำกัด

ถ้วยเบียร์
บริษัท บางกอกพิวเตอร์ จำกัด

งาน : ถ้วยเบียร์

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : บริษัท บางกอกพิวเตอร์ จำกัด

Shower Rain
อ.ประเสริฐทรัพย์

งาน : Shower Rain

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : อ.ประเสริฐทรัพย์

Si 'Out and about'
บริษัท ดีไอ คอนเซ็ปต์ สโตร์ จำกัด

งาน : Si 'Out and about'

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : บริษัท ดีไอ คอนเซ็ปต์ สโตร์ จำกัด

Si 'Rise and Fall'
บริษัท ดีไอ คอนเซ็ปต์ สโตร์ จำกัด

งาน : Si 'Rise and Fall'

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : บริษัท ดีไอ คอนเซ็ปต์ สโตร์ จำกัด

Si 'Myth'
บริษัท ดีไอ คอนเซ็ปต์ สโตร์ จำกัด

งาน : Si 'Myth'

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : บริษัท ดีไอ คอนเซ็ปต์ สโตร์ จำกัด

ไม้สักทอง
บริษัท กุลวรรธน์ แกลลอรี่ จำกัด

งาน : ไม้สักทอง

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : บริษัท กุลวรรธน์ แกลลอรี่ จำกัด

BED
บริษัท กุลวรรธน์ แกลลอรี่ จำกัด

งาน : BED

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : บริษัท กุลวรรธน์ แกลลอรี่ จำกัด

SIDE TABLE
บริษัท กุลวรรธน์ แกลลอรี่ จำกัด

งาน : SIDE TABLE

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : บริษัท กุลวรรธน์ แกลลอรี่ จำกัด

Acorntainer
นิว อาไรวา จำกัด

งาน : Acorntainer

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : นิว อาไรวา จำกัด

Open
นิว อาไรวา จำกัด

งาน : Open

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : นิว อาไรวา จำกัด

CCTV
นิว อาไรวา จำกัด

งาน : CCTV

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบโดย : นิว อาไรวา จำกัด

  • 1
  • 2
  • 3
  •  
  • HotGolf
Designer Directory

PORTFOLIO Directory