loading image
 
ปิด / Close
 
PROFILE

วินเทจ อินทิเกรท ดีไซน์

วินเทจ อินทิเกรท ดีไซน์
21/7 หมู่14 อาคารวังเด็ก1 ชั้น6เอ ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์
022723832
โทรสาร
022723831
มือถือ
0939826292
เว็บไซต์
สาขาการออกแบบ
สถาปัตยกรรม, ออกแบบภายใน, ภูมิสถาปัตยกรรม, ออกแบบแสงสว่าง

Service

บริการให้คำปรึกษาและออกแบบตกแต่งภายในอาคาร เช่น สำนักงาน,โชว์รูม, คลินิก,ร้านอาหาร,

บ้านพักอาศัย, คอนโดมิเนียม และงานออกแบบตกแต่งภายในอื่นๆ รวมถึงออกแบบตกแต่งภายใน

และภายนอกอาคาร ห้างสรรพสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น ช้อปปิ้งมอลล์, ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ,

ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้านค้าปลีกเฉพาะทาง, ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น

Portfolio

  • HotGolf
Designer Directory

PORTFOLIO Directory
SHARE ON
 วินเทจ อินทิเกรท ดีไซน์
NAME
E-MAIL
Tel
SUBJECT
MESSAGE
 9+2=
  • I-SPA