loading image
 
ปิด / Close
 
ลายผ้าจากทุนทางวัฒนธรรมอีสาน

ลายผ้าจากทุนทางวัฒนธรรมอีสาน

การออกแบบเครื่องแต่งกาย >> ออกแบบสิ่งทอ
28 กันยายน 2558

สภาพสังคมของภาคอีสานเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส ของเทคโนโลยีใช้ชีวิตตามกระแสบริโภคนิยมละทิ้งวิถีชีวิตของท้องถิ่นตนเอง ละทิ้งต้นทุนทางวัฒนธรรมของชาวอีสาน เช่นกรณีภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน ซึ่งเป็นสื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต คติธรรม และความเชื่อของท้องถิ่น เมื่อไม่เกิดการพัฒนาต่อยอดก็มีแต่จะหายไปตามกาลเวลา ทางผู้วิจัยเห็นถึงคุณค่าทางด้านความงาม และการต่อยอดสร้างมูลค่าทุนวัฒนธรรม จึงสร้างสรรค์ และพัฒนาโดยวิธีต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สร้างเป็นชุดภาพกราฟิก Clip art เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งานกราฟิกสามารถนำไปใช้ในโปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์ และยังถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต โดยนำไปประยุกต์เป็นสินค้าจากฮูปแต้ม เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมอีสาน และก่อให้เกิดสินค้าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

เฮ็ดดี™
ที่อยู่
บ้านเลขที่ 16 ถ.นครสวรรค์ ซอย 2 ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000 ประเทศไทย
โทรศัพท์
0834518624
มือถือ
0834518624

Link to website

Portfolio list
เฮ็ดดี™
ลายผ้าจากทุนทางวัฒนธรรมอีสาน
ลายผ้าจากทุนทางวัฒนธรรมอีสาน สภาพสังคมของภาคอีสานเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส ของเทคโนโลยีใช้ชีวิตตามกระแสบร...
Thai Folk Graphic Style
Thai Folk Graphic Style เมืองไทย เป็นประเทศที่ผสมรวมผู้คนหลากหลายอยู่ร่วมกัน แต่กราฟิกดีไซน์ที่เป็นแบ...
Video list
เฮ็ดดี™
SHARE ON
 เฮ็ดดี™
NAME
E-MAIL
Tel
SUBJECT
MESSAGE
 7+3=
  • I-SPA
  • HotGolf