loading image
 
ปิด / Close
 
PROFILE

ทัศนีย์ พฤกษการ

ทัศนีย์ พฤกษการ
132/2 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย
โทรศัพท์
02 5853857
โทรสาร
-
มือถือ
084 6635962
สาขาการออกแบบ
จิตรกรรม

Service

วาดภาพประกอบ เน้นใช้ทักษะการวาดด้วยมือ สีไม้ สีน้ำ ลายเส้นหมึก โดยใช้โปรแกรม Photoshop,Illustration ช่วยจัดวางหรือส่่งเสริมให้ภาพวาดสวยงามยิ่งขึ้น

Portfolio

วิจิตรศิลป์และทัศนศิลป์ >> จิตรกรรม
  • HotGolf
Designer Directory

PORTFOLIO Directory
SHARE ON
 ทัศนีย์ พฤกษการ
NAME
E-MAIL
Tel
SUBJECT
MESSAGE
 4+10=
  • I-SPA