loading image
 
ปิด / Close
 

จุดเริ่มต้นของ Designer Hub สู่การเป็นแหล่งสร้างงานสร้างโอกาส เพื่อนักออกแบบทุกสาขาบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจัดงานแสดงสินคัา และสื่อด้านการตลาด
มาเป็นเวลา กว่า  30 ปี  ด้วยการดำเนินธุรกิจของเรา ทำให้ทราบว่า บริการด้านการออกแบบ และนักออกแบบ ของประเทศไทยยังขาดเวทีที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักออกแบบ และผู้สนใจที่จะใช้บริการด้านการออกแบบ ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ธุรกิจบริการด้านการออกแบบไม่ขยายตัวเท่าที่ควรจะเป็น ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมีนักออกแบบที่มีศักยภาพอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน

เราจึงได้จัดทำโครงการ Designer Hub ขึ้นมาโดยมีเว็บไซต์ www.DesignerHub.in.th เป็นตัวเชื่อมที่สำคัญระหว่าง นักออกแบบ และผู้ที่ต้องการใช้บริการ หรือกำลังมองหานักออกแบบ ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงาน และข้อมูลของแต่ละบุคคล หรือบริษัทที่สมัครสมาชิก เพื่อสร้าง Showroom Portfolio แสดงผลงานการออกแบบนำเสนอทางเว็บไซต์ Designer Hub และนอกจากสมาชิกจะได้รับลิ้งค์ Showroom Portfolio ซึ่งเปรียบเสมือนสมาชิกมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง เพื่อใช้เผยแพร่ผลงาน และข้อมูลการบริการให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะชน หรือกลุ่มเป้าหมายที่กำลังมองหานักออกแบบ ทั้งนี้นอกจากเว็บไซต์แล้ว เรายังเพิ่มช่องทางเผยแพร่ผลงานของนักออกแบบผ่านสื่ออื่น ๆ ที่มี ไปยังกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่ต้องการใช้บริการ ให้รับรู้ถึงข้อมูลของนักออกแบบทุกสาขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

     โดยเรามีความเชื่อมั่นว่าโครงการ Designer Hub จะเป็นช่องทางที่สำคัญในการกระตุ้นและขยายธุรกิจการออกแบบให้เติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น


Designer Hub ศูนย์รวมข้อมูลและผลงานนักออกแบบทุกประเภท
DesignerHub
มีวัตถุประสงค์หลักในการรวบรวมข้อมูลนักออกแบบ และผลงานออกแบบสุดสร้างสรรค์ ด้วยการเปิดโอกาสให้นักออกแบบในทุกสาขา เข้ามาสมัครสมาชิก และสร้าง Portfolio ของตัวเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อสร้างโอกาสให้นักออกแบบได้เผยแพร่ผลงานไปยังกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมให้นักออกแบบให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตลอดจนกระตุ้นให้มีการใช้บริการของนักออกแบบมากยิ่งขึ้น

          สมาชิก Designer Hub ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายในการต่อยอดวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเผยแพร่ผลงานผ่านทางสื่อแขนงต่าง ๆ และที่สำคัญยังจะได้รับโอกาสในการร่วมออกงานแสดงสินค้า ที่นับเป็นสิทธิประโยชน์สุดพิเศษที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

 


3 ปีที่ผ่านมา Designer Hub มุ่งพัฒนา และสนับสนุนสมาชิกนักออกแบบอยู่เสมอ

          ด้วยจุดมุ่งหมายที่อยากให้ธุรกิจออกแบบของไทยเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เราจึงมุ่งพัฒนาเว็บไซต์อยู่เสมอ และเพิ่มการสนับสนุนสมาชิกนักออกแบบในหลากหลายช่องทาง เพื่อให้นักออกแบบมีช่องทางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น สร้างโอกาสในการจ้างงานต่อไป ดังนี้....

ผลงานของสมาชิกบนนิตยสาร Builder  

  ที่ผ่านมา Designer Hub เปิดโอกาสให้กว่า 300 ผลงานของสมาชิก ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลการติดต่อใช้บริการ และผลงานตีพิมพ์ลงบนนิตยสาร Builder ซึ่งเป็นสื่อที่สนับสนุนโครงการ โดยสมาชิกที่สร้าง Showroom เพิ่มผลงาน (Portfolio) ได้สมบรูณ์ จะได้รับการคัดเลือกลงเป็นประจำทุกเดือน (เรียนรู้วิธีการสร้าง Showroom และเพิ่มผลงานคอลัมน์ Designer Hub บน E-Newsletter Builder News

สมาชิกจะได้รับการโปรโมทผลงานที่คุณเพิ่มใน Showroom Portfolio ไปยังคอลัมน์ Designer Hub  ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-News) ของ Builder News ว็บไซต์เพื่อวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร ที่มีฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในธุรกิจก่อสร้าง ออกแบบ และตกแต่งกว่า 40,000 ราย ซึ่งจะได้รับ E-News เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพิ่มโอกาสในการมองเห็นผลงานของสมาชิกมากยิ่งขึ้น สมัครรับข่าวสาร คลิก
Designer Hub Zone ในงานแสดงสินค้าใหญ่ที่สุดในอาเซียน

Designer Hub Zone ในงานสถาปนิก’57


Designer Hub Zone ในงานสถาปนิก’58


Designer Hub Zone ในงานสถาปนิก’59นอกจากนี้สมาชิกนักออกแบบของ Designer Hub ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ
ได้รับอีเมลแจ้งจากผู้ติดต่อจ้างงาน หรือประกาศหานักออกแบบผ่านเว็บไซต์

ได้รับการเผยแพร่บทความเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณบนสื่อออนไลน์ของโครงการ

(อ่านรายละเอียดวิธีการเข้าร่วม)

ได้รับการโปรโมทผลงานจาก Showroom ลงบน Fanpage ของเราที่มีผู้ถูกใจเพจกว่าหมื่นราย
www.facebook.com/designerhub.in.th

และสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยในสนับสนุนด้านการตลาดให้กับสมาชิกอีกมากมายในอนาคต


          ปัจจุบัน Designer Hub มีสมาชิกนักออกแบบกว่า 1,000 รายจากทั่วประเทศที่ให้ความไว้วางใจ และพร้อมให้เราเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงาน ซึ่งผลงานของเหล่านักออกแบบสมาชิก จะถูกรวบรวมอยู่ในหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้แก่ ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน (Architecture and Interior) ผลงานออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial) ผลงานออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (Clothing and Fashion) ผลงานวิจิตรศิลป์และทัศนศิลป์ (Fine Arts and Visual Arts) ผลงานออกแบบสื่อนวัตกรรม (Innovative Media) และอื่น ๆ อีกหลายสาขา

          นอกจากนี้ ภายในเว็บไซต์ Designer Hub ยังรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับงานออกแบบที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานให้แก่นักออกแบบ


มาเริ่มต้นกับเราเพื่อร่วมสร้างงานสร้างโอกาสไปด้วยกัน

ทุกวันนี้การแข่งขันทางอาชีพในทุกวงการ นับว่าค่อนข้างสูงมาก ทุกคนต่างไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเอง และแสวงหาช่องทางในการสื่อสาร เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งหากคุณเป็นนักออกแบบ ไม่ว่าจะสาขาใดก็ตาม เว็บไซต์ Designer Hub ถือเป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ในการช่วยเผยแพร่ผลงานอย่างมีศักยภาพ และพร้อมสนับสนุนนักออกแบบทุกสาขา หากคุณเป็นนักออกแบบที่กำลังมองหาช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงาน ร่วมมาเป็นสมาชิก Designer Hub แล้วร่วมสร้างงานสร้างโอกาสไปด้วยกัน
 


 

 

งานออกแบบ

 

 

  • HotGolf
Designer Directory

PORTFOLIO Directory