loading image
 
ปิด / Close
 

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

พื้นที่สำหรับฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ประกวดออกแบบ บทความออกแบบ ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นประโยชน์กับวงการออกแบบ และนักออกแบบทุกสาขาอาชีพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

*www.Designerhub.in.th ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาข่าวสาร หรือบทความ ที่จะเผยแพร่ในเว็บไซต์โดยเนื้อหาที่จะได้รับประชาสัมพันธ์ ต้องเกี่ยวข้องกับการออกแบบเท่านั้น*

*เนื้อหาที่ได้รับ www.Designerhub.in.th ขอใช้สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อความบางส่วน เพื่อให้เหมาะสมต่อการแสดงข่าว*

หัวข้อข่าว
เนื้อหาข่าว
รูปภาพประกอบข่าว ขนาดของรูปภาพไม่เกิน 1 MB (รองรับภาพ *.jpeg, *.png, *.jpeg, *.gif)
ที่มา
อีเมลองค์กร/บริษัท/ผู้ส่งข่าว-บทความ เพื่อใช้ติดต่อ ยืนยันการส่งข่าว โปรดระบุตามความเป็นจริงเนื่องจาก E-mail นี้ใช้ในการตรวจสอบและยืนยันการส่งข่าวหลังจากกดปุ่ม "ส่งข้อมูล"
ระบบจะ E-mail กลับไปยังท่านเพื่อแจ้งสถานะรับฝากข้อมูล "ข่าวประชาสัมพันธ์"
ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ E-mail ผู้ฝากข่าว เพิ่มเติม เพื่อให้ทีมงานสามารถติดต่อท่านได้อย่างสะดวก-รวดเร็ว ข้อมูลนี้จะไม่ถูกเผยแพร่ในข่าว
ข้าพเจ้ายอมรับ ข้อตกลงการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ หรือบทความเพื่อเผยแพร่เป็นสาธารณประโยชน์
(รายละเอียดตามด้านล่างนี้)
 4+10=

Designerhub.in.th ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางเพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และน่าสนใจแก่วงการออกแบบทุกสาขาอาชีพ ท่านสามารถส่งข่าวที่น่าสนใจ มาร่วมอัพเดทกันได้ค่ะ

ข้อตกลงการฝากข่าวประชาสัมพันธ์

  • บริการฝากข่าวสาร บทความ กิจกรรม หรืออื่น ๆ เพื่อให้  www.Designerhub.in.th เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สามารถดำเนินการได้ฟรี โดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด
  • ผู้ฝากข่าวสาร บทความ กิจกรรม และข้อมูลอื่น ๆ จำเป็นต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล  และแหล่งที่มา รวมทั้งข้อมูลการติดต่อไปยังผู้ฝากข่าวสาร บทความ กิจกรรม และข้อมูลอื่น ๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้ทีมงานสามารถติดต่อประสานงานได้สะดวก กรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
  • ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาข่าวสาร บทความ กิจกรรม และข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งมา โดย www.Designerhub.in.th จะนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวงการออกแบบเท่านั้น 
  • หากเกิดความผิดพลาดของข่าวสาร บทความ กิจกรรม และข้อมูลอื่น ๆ ที่  www.Designerhub.in.th พิจารณาเเผยแพร่ให้ ไม่ว่าจะเกิดจากทางผู้ฝาก หรือ  www.Designerhub.in.th โดยไม่ได้ตั้งใจ ทาง www.Designerhub.in.th จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนั้น ๆ ทุกกรณี

หากท่านพบปัญหาในการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อ [email protected]

  • HotGolf
Designer Directory

PORTFOLIO Directory